Visning & Verkstad

Elever från förskolan och upp till gymnasiet är välkomna att arbeta med den aktuella utställningen tillsammans med museets konstpedagogiska personal.  

Ett besök med visning och verkstad tar ungefär två timmar och innehåller besök i utställningen med samtal och arbete i verkstaden som anknyter till utställningen. Gruppstorleken är max 15 elever.

Önskar hela klassen besöka museet på samma dag finns två alternativ. Om det är möjligt kan två grupper arbeta parallellt med var sin konstpedagog. Klassen kan också förlägga en heldag till museet. Då arbetar först halva klassen med museets konstpedagog medan resten arbetar med egna uppgifter i museets omgivningar eller på museet tillsammans med egen lärare. Därefter byter grupperna plats.

Pris: 400kr (2 tim, max 15 elever)
Nedan en dokumentation av Nytorpsskolans besök hos oss 2013:

Film av: Johanna Bernhardson, www.subjektobjekt.se